پروژه احداث حمام ضد کنه روستای سرداب شیروان اجرایی شدمحمد فرامرز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: پیرو درخواست گره برنامه ریزی و توسعه روستای سرداب پایلوت پروژه بین المللی منارید استان خراسان شمالی که معیشت غالب اهالی روستا دامداری است در راستای اهداف پروژه منارید، کاهش بیماری های مختلف دام ، بیماری های مشترک بین دام و انسان، افزایش تولیدات دامی و افزایش اعتمادسازی جوامع محلی پروژه احداث حمام ضد کنه اجرایی شد.
وی گفت: اواخر مرداد ماه امسال تسهیلگران پروژه بین المللی منارید شهرستان شیروان از پروژه احداث حمام ضد کنه روستای سرداب بازدید کردند که جوامع محلی در حال ساخت مراحل پایانی حمام ضد کنه هستند و پروژه مزبور حدود 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
فرامرز افزود: هم اکنون پروژه مزبور با مشارکت پروژه بین المللی منارید استان، سازمان جهاد کشاورزی، مدیریت جهاد کشاورزی بخش قوشخانه و مشارکت بالای 50 درصد جوامع محل در حال ساخت است.
پروژه بین المللی تعمیم ترسیب کربن خراسان شمالی از سال 93 در مساحت 126 هزار هکتار با 6 هزار و 200 نفر جمعیت و 28 نقطه روستایی و سکونتگاهی با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی به نمایندگی از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، استانداری و دفتر عمران سازمان ملل(UNDP) در حال اجرا است.
خراسان شمالی افزون بر 2 میلیون و 33هزار هکتار عرصه طبیعی دارد.
6062/7186
خبرنگار: فاطمه مقدسی باجگیران** انتشار دهنده: سید حسین قدسیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید