رتبه اول گناوه در بخش بهداشت طرح تحول سلامت در استان بوشهربه گزارش ایرنا، روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان گناوه روز سه شنبه به نقل از دکتر علی زکی زاده در نشست کمیته سلامت افزود: شبکه بهداشت و درمان این شهرستان در پایش‌های انجام شده توسط کارشناسان حوزه معاونت بهداشتی در سال 95، از لحاظ کیفیت ارایه خدمات بهداشتی روند مطلوبی داشت و رتبه نخست را کسب کرد.
وی اضافه کرد: وضعیت تعمیرات و تجهیزات واحدهای بهداشتی ارایه دهنده خدمت، وضعیت فضای فیزیکی استاندارد، ثبت الکترونیک خدمات، توانمندی و آموزش پزشکان و دسترسی به اینترنت از مهمترین شاخص‌های بررسی شده در پایش‌های به عمل آمده است.
رئیس شبکه بهداشت ودرمان گناوه اضافه کرد: هر پنج مرکز ارایه دهنده خدمات در شهر گناوه جزو 6 مرکز اول از بین 20 مرکز برتر استان بوشهر با توجه به تعدد خدمات رسانی به شهروندان بوده است.
شهرستان گناوه با 103 هزارنفر جمعیت در شمال مرکز استان بوشهر قراردارد.
6164/6043**
خبرنگار: نعمت الله بهروزی** انتشار دهنده: خدانظر خواجهانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید