خانواده سالم زمینه ساز تحول اجتماعیبه گزارش ایرنا، داریوش بیات نژاد روز یکشنبه در همایش سلامت اجتماعی با محوریت بهداشت روان خانواده افزود: بنابراین اگر نهاد خانواده سالم نباشد با مشکل مواجه می شویم و شاخص اصلی توسعه بدست نمی آید.
وی ادامه داد: سلامت جامعه بستگی به مطلوبیت نرخ طلاق دارد، نابرابری اقتصادی و نرخ بیکاری دارد.
بیات نژاد گفت: امروز با توجه به شاخص های سلامت اجتماعی دروضعیت مطلوبی نیستیم و مسئول اشکلات اجتماعی جامعه تنها بهزیستی نیست.
وی اضافه کرد: بهزیستی به عنوان نهاد حمایتی صدای زنگ خطر سلامت اجتماعی را به صدا درآورده و با توجه به اینکه مقامات عالی کشور به این مهم توجه دارند لازم است که دستگاه های اجرایی هرچه بیشتر به یاری بهزیستی و سایر نهادهای دست اندر کار بیایند.
مدیرکل بهزیستی استان البرز خاطرنشان کرد: نبود فقر، رشد جمعیت کنترل شده ، دسترسی به خدمات و کیفیت اجرای یکسان قوانین از شاخص های اصلی جامعه سالم است .
وی افزود: برای سلامت خانواده و توسعه اجتماعی باید به ارتقای کیفیت آموزش و پرورش همراه با بازنگری توجه داشت و با ایجاد نشاط در مراکز آموزش زمینه ترغیب دانش آموزان را به مدرسه فراهم کرد.
بیات نژاد ادامه داد: کاهش خشونت بعنوان آسیبی مهم در حوزه اجتماعی را باید بیش از پیش مد نظر قرار داد چراکه امروز با جمعیت عصبانی مواجه هستیم .
وی افزود: کاهش بیکاری یکی دیگر از مولفه ها دراین زمینه به شمار می رود چراکه اگر سرپرست خانواده امنیت شغلی نداشته باشد نمی تواند زمینه آرامش اعضا را فراهم کند.
مدیرکل بهزیستی استان البرز درادامه به مشکلات ویژه این استان اشاره کرد و ادامه داد: بحث ماده 16 در سال گذشته نشستی تشکیل شد آمار معتادان 2 هزار نفر اعلام کردند درحالی که آمار بیش از این میزان است .
وی گفت: اگر آمار دقیقی از معتادان اعلام نشود بهزیستی این استان از پذیرش مسئولیت دراین زمینه معذور است چراکه به دنبال درمان معتادان هستیم .
وی ادامه داد: نبود زیر ساخت ها درالبرز سبب شده در زمینه راه اندازی پایگاه های اورژانس اجتماعی اقدام موثری داشته باشیم.
مدیرکل بهزیستی استان البرز یادآورشد: در حوزه اعتبارات جاری و افراد مجهول الهویه نیز مشکلاتی داریم و امروز حق و حقوق البرز داده نشده و زیر ساخت های این استان را باید هرچه بیشتر آماده ساخت.
8029/ 6155 خبرنگار: حکیمه کشاورز** انتشاردهنده: محمد عزیزپورانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید